Konkurrens på (o)lika villkor - guide för lokalt företagsklimat

RAPPORT Publicerad
Guide_Osund_konkurrens_Utskrift.pdf

Svenskt Näringsliv tar fram guider för ett förbättrat lokalt företagsklimat. Guiderna riktar sig till kommunala politiker och chefer som vill skapa bättre förutsättningar för nöjda företagare, nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter i sin kommun.

I den här guiden tittar vi närmare på hur kommuner kan arbeta med förhållningssätt, policies och metoder för att minska den osunda konkurrensen för att åstadkomma ett bättre företagsklimat.

Författare