Kommuner som hjälper företag att göra rätt

RAPPORT Publicerad
Kommuner_som_hjalper_foretag_att_gora_ratt.pdf

I den här rapporten presenterar vi resultatet från 2019 års enkät och tittar närmre på hur kommuner kan utveckla sin myndighetsutövning för att skapa ett bättre företagsklimat utan att ge avkall på ändamålet. Om du är nyfiken på vad just din kommun har svarat på extrafrågorna hittar du det i slutet av rapporten.

Författare