Skogsägare stämmer staten för utebliven ersättning

NYHET Publicerad

ÄGANDERÄTT Staten har slutat att ersätta skogsägare i fjällnära områden. Frågan ställs nu på sin spets i ett ärende i Mark- och miljödomstolen i Umeå.


Staten har slutat att ersätta skogsägare i fjällnära områden med motiveringen att deras skogsbruk inte är pågående markanvändning.

Frågan ställs nu på sin spets i ett ärende som tas upp i Mark- och miljödomstolen i Umeå. Ett tjugotal privata markägare stämde staten för utebliven ersättning.

Skogsägare Albin Holmberg anser att det handlar om pengar, stora summor, och miljöintressen på nationell nivå.

– Man vill bevara, men är inte beredd att betala någonting, säger han.

Henrik Malmberg, jurist vid Kammarkollegiet, konstaterar att skogsvårdsplanen beskriver hur man ska bruka skog, men Skogsstyrelsen gör inte någon rättslig bedömning när de tar fram planen.

– Den kan inte användas som ett bevis för vad som är pågående markanvändning, säger han.

Statens ståndpunkt är att det inte har hänt någonting på lång tid vad gäller pågående markanvändning, enligt Magnus Norberg, jurist vid LRF Konsult.

– Staten och myndigheterna testar därför gränserna, ser om det fungerar, samtidigt som de driver människor till rättsprocesser, säger han.

Läs mer om striden om skogen på Entreprenör.se