Lavskrika stoppar avverkning

TV Publicerad

Skogsägaren Per-Olof Löfgren får inte avverka sin skog eftersom fågelsorten Lavskrika finns i området. Men han får ingen ersättning för sin förlorade inkomst då staten inte vill lösa in skogen, bara stoppa honom från att avverka.