Ökad kvalitet i skolan - Ett utmanat Sverige nr 9

RAPPORT Publicerad
slutversion_rapport_webb.pdf

En växande andel elever går ut grundskolan utan godkänt i kärnämnen och resultaten har över tid varit fallande i internationella kunskapsmätningar (även om den senaste PISA-mätningen visade på en förbättring). Utöver att en bra utbildning är viktig för den enskilde vet vi att humankapital är viktigt för tillväxten i ett land. En bra fungerande grundutbildning är också en förutsättning för en fungerande kompetensförsörjning.

Svenskt Näringsliv presenterar nu i en ny rapport konkreta reformförslag för att vända trenden i skolan. Rapporten bygger på resultat från en forskningsrapport som publicerades under våren. Utöver reformförslag presenteras resultat för hur mycket kunskapsresultat påverkar svensk tillväxt och empiriska belägg för vilka metoder i skolan som fungerar bra.

Författare