Entreprenörskap i skolan – entreprenöriellt lärande

Ökat fokus på entreprenörskap i skolan är bra. Det handlar både om att stärka elevernas entreprenöriella förmågor och att ge dem redskap att driva egen verksamhet. Entreprenöriellt lärande innefattar att kunskaper och erfarenheter inhämtas från omvärlden utanför klassrummet. Det är en välkommen utveckling, där företagen på orten kan vara en resurs.

Elever/studenter sitter i en grupp.
Foto: Alix Minde

I debatten ställs ofta övergripande bildningsideal mot entreprenörskap. För oss finns inget motsatsförhållande: Entreprenöriellt lärande är en väg till bildning. Och då gäller det att använda omvärlden som resurs i klassrummet. Till exempel genom att låta elever och studenter jobba med uppdrag i företag, att låta företagsamma människor komma och berätta sin historia i skolan samt att satsa på prao och praktik.