Enkla jobb – en väg in på arbetsmarknaden

Vi behöver skapa fler enkla jobb som inte ställer stora krav på kunskap och erfarenhet för att få fler i arbete.

Diskplockning

Särskilt unga och flyktinginvandrare som har kort utbildning har idag stora svårigheter att få arbete. För dem kan ett vardagsjobb innebära vägen in på arbetsmarknaden. Vardagsjobben kan till exempel handla om arbeten som innebär att individer, familjer och företag kan få hjälp med tjänster som gör vardagen lättare.