Digitalisering – regelverk och utmaningar

Digitalisering innebär en omvälvande förändring av ekonomin och samhället. Svenskt Näringsliv arbetar för att lagstiftningen ska anpassas efter de nya förutsättningarna. Vårt fokus inom digitaliseringens regelområde är EU-kommissionens arbete med den digitala inre marknaden, dataekonomin och användandet av ny teknologi.

Digitalisering
Foto: Denisov

Digitaliseringen innebär stora möjligheter om samhället klarar att omfamna förändringarna på ett bra sätt. Den tekniska utvecklingen går snabbt och ritar om kartan för hur vårt samhälle fungerar och hur företag gör affärer. Genom gemensamma regler inom EU kan svenska företag få tillgång till en hemmamarknad med 500 miljoner konsumenter som potentiella slutkunder. Harmoniserade regler som tar fasta på e-handel, dataflöden och innovationer är mycket viktiga för ett litet exportberoende land som Sverige. Inom EU behövs teknikneutrala regler som balanserar integritetsskydd och innovationskraft.