Brexit: ”Nu börjar det svåra”

NYHET Publicerad

EU De komplicerade turerna i brexitförhandlingarna är bara en försmak av vad som väntar, enligt Anna Stellinger, chef för internationella- och EU-frågor. ”Storbritannien är en av Sveriges främsta handelspartners, därför måste det bli ett djupt och ambitiöst frihandelsavtal.”

Anna Stellinger

Anna Stellinger vill se ett djupt och ambitiöst frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU.

Foto: Ernst Henry Photography

Vid midnatt lämnar Storbritannien EU efter 47 år. I månadsskiftet februari/mars startar förhandlingar om den framtida relationen med unionen.

Det är nu det svåra börjar, konstaterar Anna Stellinger, chef för internationella- och EU-frågor.

– Nu kan de riktiga förhandlingarna komma igång. Det vi har sett fram till nu har egentligen varit den enkla delen av brexitprocessen, även om det har verkat komplicerat så har vi det svåraste kvar, säger hon i en intervju med fPlus.

Storbritannien är en av Sveriges främsta handelspartners. Exporten skapar runt 70 000 jobb och lägger man till importen och de brittiskägda företagen i Sverige så handlar det om 100 000 jobb i Sverige, enligt Stellinger.

Mot den bakgrunden måste Sverige vara pådrivande i förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal, anser hon.

– Det måste bli ett djupt och ambitiöst frihandelsavtal. Problemet är att det är omöjligt att förhandla fram ett ambitiöst avtal inom den korta tidsram som Boris Johnson har satt upp, säger Anna Stellinger till fPlus.

Läs mer