Brexit

På den här sidan hittar du nyheter, checklistor, material för fördjupad information och nyttiga länkar om du vill förbereda dig och följa med i utvecklingen av Brexit.

Storbritanniens utträde ur EU riskerar att leda till försämringar i handeln mellan övriga EU-länder och Storbritannien. Svenskt Näringsliv hoppas att den framtida handeln mellan EU och Storbritannien blir så friktionsfri som möjligt och att Storbritanniens utträde sker under ordade former. Samtidigt vet vi att risken för ett avtalslöst utträde efter övergångsperioden är stor. Om detta sker kommer det få stor påverkan för svenska företag och det är därför viktigt att såväl stora som små företag håller sig uppdaterade om utvecklingen.

På denna sida hittar du bland annat uppdaterade nyheter, relevanta länkar och fördjupande information för företag.

Nyheter
Nyheterna hittas nedan och uppdateras minst en gång varje vecka med den senaste informationen om vad som händer kring Brexit.

Externa länkar
Till höger på denna sida länkar vi till information från såväl regeringen som medlemsorganisationer och EU-kommissionen. Här hittas allmän information och checklistor för dig som företagare, men också specifik information från exempelvis Skatteverket och Tullverket.

Fördjupning
Längre ner till höger hittar du fördjupande information innehållandes en sammanfattning av Brexit, ett dokument med frågor och svar och information om åtgärder att vidta för att minska de negativa konsekvenserna som Brexit kan medföra.