Globala värdekedjor, konkurrenskraft och löner

RAPPORT Publicerad
globala_vardekedjor_webb.pdf

Globala värdekedjor är ett fenomen som diskuteras allt mer och de förändrar på många sätt förutsättningarna för länder i en global ekonomi. I grunden handlar det om att produktionen av en vara eller tjänst i allt större utsträckning kan fragmenteras och förläggas till olika geografiska platser och länder.

För att ta ett exempel sker tillverkningen av länders exportvaror ofta på allt fler ställen i världen – det sker en tilltagande vertikal specialisering. Att analysera länders bruttoexport blir därför mindre intressant.  

Den fjärde rapporten i serien ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft” beskriver framväxten av globala värdekedjor och vad dessa betyder för hur vi skall se på länders konkurrenskraft. Den redovisar också senaste data över Sveriges position i den nya globala ekonomin. Slutligen studerar rapporten lönekostnadens roll i en ekonomi som alltmer består av globala värdekedjor.