Avtalsrörelse och förhandling

Under en avtalsrörelse ska nya kollektivavtal förhandlas fram för en mängd medarbetare i svenska företag och offentlig verksamhet.

På denna sidan kan du följa nyheter om avtalsrörelsen, kommentarer från ledande arbetsgivarföreträdare och få tillgång till rapporter och annat material.

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna är att som centralorganisation stödja alla arbetsgivareförbunden i deras förhandlingsarbete.