Nej till lagstadgad arbetstidsförkortning

Svenskt Näringsliv tar avstånd från alla försök att lagstifta fram en förkortning av arbetstiden.

Här är de viktigaste argumenten:

  • Lagstiftning om kortare arbetstid undergräver kollektivavtalen. Kollektivavtalssystemets trovärdighet undergrävs om inte regering och riksdag accepterar att avtal om anställningsförhållanden ska träffas av parterna på arbetsmarknaden och inte beslutas om av riksdagen.
  • Lagstiftning om kortare arbetstid hotar tillväxten. På många håll är redan arbetskraftsbristen ett stort problem. Problemen förstärks av den demografiska utvecklingen. En generell arbetstidsförkortning är oförsvarligt och förvärrar tillväxt- och välfärdsproblemen.
     
  • Lagstiftning om kortare arbetstid försvårar för småföretagen. En förkortad arbetstid kan slå blint mot de mindre företagen som istället behöver bättre förutsättningar för att kunna verka och växa.

Vårt förslag: Låt medarbetare och företag fortsätta att komma överens avtalsvägen. Vi ser idag hur mängder av olika lösningar växer fram som ger både medarbetare och företag goda förutsättningar. Lokala förutsättningar kräver lokala lösningar. Avtalen mellan medarbetare och företag ska inte centralstyras från riksdagen!