Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Arbetsmiljö handlar om arbetsplatser som är långsiktigt hållbara och om hur man skapar effektiva och konkurrenskraftiga företag.

God arbetsmiljö ligger i arbetsgivarnas intresse men allt för snåriga regler riskerar att minska intresset för arbetsmiljöfrågorna. Därför behövs enkla, tydliga och effektiva regelverk.

Sveriges företag arbetar mycket med arbetsmiljöfrågan och vi har kommit långt men vi vill komma längre. Därför är vi med och finansierar AFA Försäkring som bedriver forskning om arbetsmiljö, och Prevent som arbetar med metodframtagning och kunskapsspridning. Det finns gott om goda exempel och initiativ för att förbättra arbetsmiljön. Många drivs som samarbeten mellan oss och våra fackliga motparter.