Arbetsmarknad Europa

En karta över Europa
Foto: Ruzanna Arutyunyan

Sverige blev EU-medlem 1994. Medarbetare och arbetsgivare blev delaktiga i en gemensam europeisk arbetsmarknad. För att få veta hur det fungerar i övriga medlemsländer levererar vi nyheter som redogör för reformambitioner, politiska utspel, fackliga ståndpunkter och arbetsgivarresonemang från Europas alla hörn.