"Vår nästa rekrytering gör vi i Indien" - förslag för bättre fungerande arbetskraftsinvandring

RAPPORT Publicerad
2229575_Rapport_AKI_webb.pdf

Möjligheten att kunna rekrytera internationell kompetens från länder utanför EU är mycket viktig för näringslivets konkurrenskraft och direkt avgörande för kompetensförsörjningen i många företag och branscher. Denna arbetskraftsinvandring är relativt begränsad, men utgör likväl ett mycket viktigt tillskott av kompetens för företagen. Detta skapar arbetstillfällen och samhällsekonomiska värden som bidrar till det gemensamma
välståndet, motsvarande ett produktionsvärde på 10 miljarder årligen.

Företagens kompetensbehov är den naturliga utgångspunkten för rekrytering av internationell kompetens. En återgång till ett system där en myndighet ska godkänna vilka företag som ska kunna rekrytera medarbetare från länder från utanför EU är därför är helt fel väg att gå.

En lika självklar utgångspunkt är att alla företag – stora som små, oberoende av yrke eller bransch eller om de är bundna av kollektivavtal eller inte – ska ha samma möjligheter att rekrytera utomeuropeisk arbetskraft.

I rapporten presenteras en rad förslag som syftar till att få en mer väl fungerande arbetskraftsinvandring och som sätter stopp för kompetensutvisningarna.

Författare