Jacke: Inte rimligt att utvisas för små misstag

NYHET Publicerad

KOMPETENS Vd Jan-Olof Jacke slår vakt om möjligheten att rekrytera personer från länder utanför EU. ”Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning”, säger han.

Jan Olof Jacke i Sundsvall

Snåriga regler skapar osäkerhet, som går ut över företag och människor, anser Jan-Olof Jacke.

I dagarna är det tio år sedan reglerna för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU blev friare.

Varför är det en viktig reform?
– För många branscher och företag är det jätteviktigt att kunna rekrytera kompetens även utanför EU. Den möjligheten ska vi slå vakt om.

– Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning.

Hur fungerar regelverket idag?
– Ett bekymmer är snåriga regler. Ett annat att det är svårt att förutse hur reglerna kommer att tillämpas i de enskilda fallen. Det skapar en osäkerhet som går ut över både företag och människor.

Vilka blir konsekvenserna?
– Det händer att människor som har jobb och är etablerade i Sverige utvisas för misstag och oavsiktliga småfel. När en svensk anställd råkar ut för liknande fel rättas det ofta till i samband med nästa månadslön. Sedan är felet historia.

– Det är inte rimligt att samma typ av fel eller misstag kan leda till att en människa måste lämna landet och ett företag går miste om viktig kompetens.

– Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu flera förändringar som skulle få arbetskraftsinvandring att fungera bättre.