Gränslöst värdeskapande - det samhällsekonomiska värdet av arbetskraftsinvandringen till Sverige under 2018

RAPPORT Publicerad
Granslost_vardeskapande_webb.pdf

Arbetskraftsinvandring har stor betydelse för svenska företag. Genom arbetskraftsinvandring kan företagen fylla ett behov av kompetens som inte täcks av den inhemska arbetsmarknaden. Förutom att gynna enskilda företag bidrar arbetskraftsinvandringen även till den samhällsekonomiska utvecklingen genom att öka produktionsnivåer och skatteintäkter.

År 2018 ökade arbetskraftsinvandringen till Sverige markant jämfört med tidigare år. Under 2018 beviljades nästan 21 000 nya arbetstillstånd, vilket motsvarar en ökning på 66 procent jämfört med 2016 års nivåer. Även antalet förlängningstillstånd har ökat markant – år 2018 beviljades över 10 000 förlängningar av arbetstillstånd. Således har arbetskraftsinvandrares betydelse för den svenska ekonomin ökat.

I denna rapport beskriver vi de samhällsekonomiska värden arbetskraftsinvandringen till Sverige ger upphov till.