Organization

VD
Carola Lemne
Centrala funktioner
Carola Lemne, Director General
Chefsjurist
Anders Thorstensson
Ordförande- och VD-sekretariatet
Kapitalförvaltning
Björn Oxhammar, Head of Finance
Kommunikation och opinionsbildning
Lars Göran Johansson, Senior advisor
Redaktionen
Anna Dalqvist
Carola Östlund
fPlus
Henrik Svidén
Svenskt Näringslivs Presstjänst
Peter Isling
Näringslivets Mediaservice
Politisk strategi
Pär Henriksson
Strategisk opinionsbildning
Ekonomifakta
Fredrik Carlgren
Internationella frågor
Jonas Berggren, Chief Analyst International and EU Affairs
Brysselkontor
Jens Hedström
Region och Marknad
Elisabeth Sandberg, Ansvarig Marknad
Kommunrelationer
Christer Östlund
Regionområde Norr
Jan-Olov Nordström
Dalarnas län
Teresa Bergkvist
Gävleborgs län
Lotta Petterson
Jämtlands län
Ola Toftegaard
Norrbottens län
Jan-Olov Nordström
Västerbottens län
Karina Folkesson
Västernorrlands län
Anna Hedensjö Johansson
Regionområde Mitt
Kristin Lahed
Uppsala län
Anna-Lena Holmström
Stockholms län
Annika Bröms
Gotlands län
Kirsten Åkerman
Västmanlands län
Kristin Lahed
Örebro län
Karl Hulterström
Östergötlands län
Sofia Sjöström
Södermanlands län
Björn Lindgren
Regionområde Väst
Anna Gillek
Hallands län
Charlotte Schéle
Louise Uvenfeldt
Jönköpings län
Anna Gillek
Värmlands län
Urban Svanberg
Västra Götalands län
Anna Gillek
Regionområde Syd
Rolf Elmér
Blekinge län
Carina Centrén
Kalmar län
Eilon Fransson
Kronobergs län
Eilon Fransson
Skåne län
Rolf Elmér
Arbetsgivarfrågor
Peter Jeppsson, Deputy Director General
Arbetsmarknad och förhandlingsservice
Carina Lindfelt
Arbetsgivarsamverkan
Carina Lindfelt
Arbetsmarknad/ Arbetsrätt
Carina Lindfelt
Arbetsmiljö
Carina Lindfelt
Pensioner/ Försäkringar
Carina Lindfelt
Statistik
Carina Lindfelt
Verksamhetsstöd och utveckling
Marie Rudberg, Administrative Director
Ekonomi
Johan Östberg
FM
Anna Pedersen
HR
Pernilla Peterson
IT
Kristofer Kjell
Tellus
Marcus Marjasin
Samhällspolitik
Caroline af Ugglas, Deputy Director General
Näringspolitik
Göran Norén
Samhällsekonomi
Bettina Kashefi
Skatter
Johan Fall
Utbildning, Forskning & Innovation
Tobias Krantz