Board and Senior Management

Svenskt Näringsliv is the Confederation of Swedish Enterprise, a non-profit association of our member organisations – industry or employer associations, or other business organisations. Individual companies hold membership in the Confederation through their direct membership in these respective associations.

VD
Carola Lemne
Centrala funktioner
Carola Lemne, Director General
Chefsjurist
Anders Thorstensson
Ordförande- och VD-sekretariatet
Kapitalförvaltning
Björn Oxhammar, Head of Finance
Kommunikation och opinionsbildning
Lars Göran Johansson, Senior advisor
Redaktionen
Anna Dalqvist
Carola Östlund
fPlus
Henrik Svidén
Svenskt Näringslivs Presstjänst
Peter Isling
Näringslivets Mediaservice
Politisk strategi
Pär Henriksson
Strategisk opinionsbildning
Ekonomifakta
Fredrik Carlgren
Internationella frågor
Jonas Berggren, Chief Analyst International and EU Affairs
Brysselkontor
Jens Hedström
Region och Marknad
Elisabeth Sandberg, Ansvarig Marknad
Kommunrelationer
Christer Östlund
Regionområde Norr
Jan-Olov Nordström
Dalarnas län
Teresa Bergkvist
Gävleborgs län
Lotta Petterson
Jämtlands län
Ola Toftegaard
Norrbottens län
Jan-Olov Nordström
Västerbottens län
Karina Folkesson
Västernorrlands län
Anna Hedensjö Johansson
Regionområde Mitt
Kristin Lahed
Uppsala län
Anna-Lena Holmström
Stockholms län
Annika Bröms
Gotlands län
Kirsten Åkerman
Västmanlands län
Kristin Lahed
Örebro län
Karl Hulterström
Östergötlands län
Sofia Sjöström
Södermanlands län
Björn Lindgren
Regionområde Väst
Anna Gillek
Hallands län
Charlotte Schéle
Louise Uvenfeldt
Jönköpings län
Anna Gillek
Värmlands län
Urban Svanberg
Västra Götalands län
Anna Gillek
Regionområde Syd
Rolf Elmér
Blekinge län
Carina Centrén
Kalmar län
Eilon Fransson
Kronobergs län
Eilon Fransson
Skåne län
Rolf Elmér
Arbetsgivarfrågor
Peter Jeppsson, Deputy Director General
Arbetsmarknad och förhandlingsservice
Carina Lindfelt
Arbetsgivarsamverkan
Carina Lindfelt
Arbetsmarknad/ Arbetsrätt
Carina Lindfelt
Arbetsmiljö
Carina Lindfelt
Pensioner/ Försäkringar
Carina Lindfelt
Statistik
Carina Lindfelt
Verksamhetsstöd och utveckling
Marie Rudberg, Administrative Director
Ekonomi
Johan Östberg
FM
Anna Pedersen
HR
Pernilla Peterson
IT
Kristofer Kjell
Tellus
Marcus Marjasin
Samhällspolitik
Caroline af Ugglas, Deputy Director General
Näringspolitik
Göran Norén
Samhällsekonomi
Bettina Kashefi
Skatter
Johan Fall
Utbildning, Forskning & Innovation
Tobias Krantz

The Confederation has two Boards with split responsibilities: The Board and the Executive Board. The Board focuses on long-term strategies and policy decisions. The Executive Board focuses on operational issues.

Our Board of Directors can vary in size, but currently has 85 members, of which 71 are directors, including the Director General, and 14 are alternates. 58 directors of the Board and all the alternates are appointed directly by member organisations. Up to 12 directors are elected at the annual meeting, which also elects the Board Chair.

Member organisations’ representation on the Board of Directors and voting strength at the annual meeting are weighted according to the fees paid to the Confederation by their member companies.

The Board appoints up to three Vice Chairs from their number. The Vice Chairs are also Vice Chairs of the Executive Board. The Confederation Board also appoints the General Director as the most senior operational executive, who also represents the Confederation publically.

The Executive Board makes decisions concerning the Confederation’s operational issues, e.g. the annual budget and operations plan, and decides upon employer issues.

The Confederation of Swedish Enterprise is a member representative organisation, which means that we operate under the mandate of our members and that the Board of Directors sets the organisational goals and objectives of these operations. We use our own principle of subsidiarity so that the Confederation only addresses collectively issues of common interest among our member businesses, regardless of industry or sector.

The Confederation is also responsible for all collaborative efforts between our members. We make sure that the Directors General of our member organisations meet regularly with senior executives at the Confederation. This collaboration includes members regularly informing each other, and appropriate Confederation offices, about current operations, and that issues of special importance (such as collective bargaining issues that can affect sister organisations) are also considered centrally at the Confederation.